Aktualizacja systemu kontroli emisji NOx

Aktualizacja systemu kontroli emisji NOx w celu optymalizacji kosztów i spełnienia nowych norm prawnych

System kontroli emisji NOx

Ponieważ nowe normy dotyczące emisji NOx zmieniają się, może okazać się, że obecne sposoby redukcji NOx stosowane w zakładzie nie odpowiadają tym zmianom prawnym. Od 2016 roku będzie realizowana Dyrektywa w Sprawie Emisji Przemysłowych.

Być może zainstalowali Państwo urządzenia do kontroli emisji NOx, które nie spełniają nowych norm? Być może doświadczają Państwo problemów w uzyskaniu części zamiennych do swojego systemu lub części podrożały? Te problemy można rozwiązać aktualizując obecny system do najnowszych technologii.

Firma Yara jest światowym liderem w dziedzinie instalacji SNCR. Możemy ocenić i zmierzyć zdolność systemów do redukowania NOx, a następnie zalecić sposób aktualizacji systemu, który poprawi jego wydajność. Aktualizacja systemu oznacza:

  • Wymianę lub ulepszenie części oryginalnego urządzenia w celu optymalizacji przepływu odczynnika redukującego
  • Aktualizację programów komputerowych w celu poprawy funkcjonalności systemu
  • Wymianę układów elektronicznych, które nie są już produkowane przez pierwotnego wytwórcę na nowe technologie

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontroli technicznej i ewentualnej aktualizacji systemu zmniejszania emisji NOx, można skontaktować się z naszymi specjalistami ds. technologii zmniejszania emisji NOx.