Co to jest AdBlue?

AdBlue® służy do ograniczania emisji NOx w pojazdach wyposażonych w system SCR

AdBlue konwertuje szkodliwe NOx ze spalin silnika wysokoprężnego na nieszkodliwy azot i parę wodną, co w znacznym stopniu ogranicza emisję tlenków azotu (NOx), które stanowią główne źródło zanieczyszczenia atmosferycznego i powodują powstawanie smogu w miastach. Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia dowodzą, że emisja NOx sprzyja rozwojowi astmy.

Od 2005 r. przepisy dotyczące pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w Europie określiły drastyczne limity emisji NOx. Producenci pojazdów, a przede wszystkim producenci dużych pojazdów ciężarowych musieli przeanalizować jeszcze raz układy wydechowe swoich pojazdów. Coraz więcej pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, ciągników oraz innych pojazdów nieprzeznaczonych do ruchu drogowego jest wyposażonych w system SCR w układzie wydechowym.

Praktyczne wskazówki

AdBlue® jest bardzo łatwe w użyciu i jest to nieszkodliwa substancja. Nie jest to paliwo ani dodatek do paliwa, ale roztwór mocznikowy o wysokiej czystości, który jest wlewany do specjalnego zbiornika AdBlue zamontowanego w pojeździe. AdBlue należy uzupełnić, gdy zasygnalizuje to odpowiednia kontrolka na desce rozdzielczej. AdBlue nie jest niebezpieczną substancją, ponieważ nie jest łatwopalne ani wybuchowe. Produkt ten jest sklasyfikowany jako płyt transportowy o minimalnym ryzyku. Nawet w przypadku polania rąk płynem AdBlue, wystarczy dokładnie umyć je wodą.

Dowiedz się więcej, jak używać AdBlue®

Gdzie można kupić AdBlue®?

AdBlue można kupić w wielu stacjach obsługi na świecie lub u dostawców paliw i dealerów części zamiennych. AdBlue może być dostarczane bezpośrednio do Twojej placówki z cysterny do zbiornika masowego lub w opakowaniach takich jak beczki albo zbiorniki IBC.

Gdzie można kupić AdBlue, jeśli masz pojazd ciężarowy, duży pojazd dostawczy lub autobus

Gdzie można kupić AdBlue, jeśli masz ciągnik, koparkę, maszynę budowlaną lub inny pojazd nieprzeznaczony do poruszania się po drogach publicznych

Gdzie można kupić AdBlue, jeśli masz samochód osobowy

AdBlue, odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!

Właśnie otrzymałeś nowy pojazd: duży pojazd dostawczy, vana, ciągnik, pojazd specjalistyczny i jest on wyposażony w system SCR. Musisz teraz również kupić AdBlue®. Niezależnie od typu posiadanego pojazdu będziesz używał AdBlue tego samego typu i jakości oraz będzie używał go w ten sam sposób.

Ten krótki film pokazuje, jak działa AdBlue wraz z technologią SCR:

AdBlue: jak powstaje?

AdBlue jest wytwarzane z roztworu mocznikowego o wysokiej czystości. Mocznik powstaje w wyniku syntezy amoniaku i CO2 (dwutlenku węgla). Mocznik techniczny występuje w takich produktach jak szampony, kosmetyki i kleje. Mocznik stosowany w AdBlue jest produktem innej jakości niż mocznik używany w nawozach sztucznych.

Wysokiej jakości AdBlue produkowane przez Yara jest wytwarzane bezpośrednio w ramach procesu wytwarzania mocznika. Następnie ten roztwór mocznika jest rozcieńczany przy użyciu specjalnie przygotowanej demineralizowanej wody. Aby uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia, w przypadku AdBlue stosowana jest wyłącznie woda o określonych parametrach i wysokiej czystości. Zastosowanie wody niespełniającej określonych wymagań dla AdBlue jest prawdopodobnie największym zagrożeniem dla katalizatora oraz dla pojazdu i właśnie dlatego tak ważne jest kupowanie tego produktu od dostawcy, który wytwarza AdBlue zgodnie z globalną specyfikacją ISO.

Jak wybrać AdBlue?

Należy kupować wyłącznie produkt o nazwie AdBlue, który został wyprodukowany zgodnie z normą ISO 22241 (ISO-22241-1, ISO-22241-2, ISO-22241-3). Systemy SCR, z którymi stosowane jest AdBlue, są bardzo wrażliwe na potencjalne chemiczne zanieczyszczenia, które mogą zanieczyścić roztwór mocznika. Nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń mogą poważnie uszkodzić katalizator SCR. Używanie produktu o wysokiej jakości pozwoli uniknąć kosztownej wymiany uszkodzonego katalizatora.

Ostrzeżenie: większość producentów silników samochodowych nie akceptuje reklamacji spowodowanych użyciem AdBlue o niskiej jakości lub nieprawidłowo zmodyfikowanego płynu.

Co to jest technologia SCR dla pojazdów ciężarowych, autobusów, pojazdów nieporuszających się po drogach publicznych i samochodów?

„SCR” to nazwa technologii neutralizacji spalin w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi, dzięki czemu następuje ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx). SCR oznacza selektywną redukcję katalityczną. Technologia ta wymaga stosowania odczynnika występującego pod nazwą AdBlue®. Prawie wszyscy najwięksi producenci silników stosują tę technologię w celu spełniania wymogów nowej legislacji w zakresie emisji tlenków azotu (NOx).

Oto główne elementy systemu SCR:

  • Katalizator SCR 
  • Moduł wtryskowy płynu AdBlue 
  • Zbiornik AdBlue
  • Moduł sterujący wtryskiem AdBlue.

AdBlue jest wtryskiwane ze zbiornika AdBlue do układu wydechowego, przed katalizatorem SCR (za silnikiem). AdBlue, które ulega podgrzaniu w układzie wydechowym, zmienia się w amoniak (NH3) i dwutlenek węgla (CO2). W wyniku reakcji gazowego tlenku azotu (NOx) z układu wydechowego w katalizatorze z amoniakiem szkodliwe cząstki NOx w spalinach są rozkładane na nieszkodliwy azot oraz wodę, które w formie pary są uwalniane do środowiska.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu SCR, należy stosować wyłącznie wysokiej jakości płyn AdBlue, taki jak produkt sprzedawany pod marką Air1 firmy Yara. Zapewni to odpowiednie zabezpieczenie inwestycji w pojazd, ponieważ odczynnik niskiej jakości może nie być wystarczająco czysty i może być zanieczyszczony. Może to spowodować uszkodzenie katalizatora i w rezultacie bardzo kosztowne naprawy, które nie będą finansowane przez producenta.

System SCR będzie stosowany w nowych modelach pojazdów zgodnych z normą Euro VI w przypadku dużych pojazdów ciężarowych oraz Euro 6 w przypadku samochodów. Jest to technologia, która już się sprawdziła i na którą można liczyć w przyszłości.

Jakie są zalety technologii SCR oraz AdBlue?

AdBlue oraz technologia SCR to efektywne rozwiązanie ograniczające emisję NOx w silnikach wysokoprężnych. Zapewnia to ograniczenie emisji CO2 w większym stopniu niż konkurencyjna technologia EGR. Jest to również najbardziej ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające spełnienie norm emisji NOx. Główni producenci silników i pojazdów na świecie oferują teraz modele wyposażone w system SCR i w związku z normą emisji Euro VI dla dużych pojazdów ciężarowych w Europie, nastąpi jeszcze zwiększenie zapotrzebowania na tę technologię.

Dlaczego mam wybrać AdBlue marki Air1?

AdBlue Air1 jest wytwarzane i sprzedawane przez firmę Yara, największego producenta AdBlue na świecie. Nasze własne fabryki wytwarzają AdBlue firmy Yara i mieszczą się one we Francji (Le Havre), Holandii (Sluiskil), Niemczech (Brunsbuttel) oraz Włoszech (Ferrara). Rozmieszczenie tych zakładów jest strategicznie przemyślane pod kątem zaopatrywania naszych rynków w AdBlue. Nasz zakład Sluiskil jest największym wytwórcą AdBlue na świecie i obecnie jego wydajność robocza wynosi 400 000 ton AdBlue.

Do każdego zbiornika AdBlue wyprodukowanego w naszych fabrykach firma Yara przypisuje numer identyfikacyjny. Ten numer seryjny zostaje nadany po przeprowadzeniu analizy, której celem jest potwierdzenie, że seria jest zgodna ze specyfikacjami. Zapewnia to również pełną możliwość śledzenia produktu. Informacje te są dostępne na żądanie.

Air1, AdBlue firmy Yara można zakupić za pośrednictwem sieci dystrybutorów działającej na całym świecie, jak również w wielu stacjach obsługi pojazdów ciężarowych. Pobierz naszą bezpłatną aplikację, aby zlokalizować te placówki: