AdBlue dla pociągów

AdBlue® dla pociągów

AdBlue® umożliwia ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) w lokomotywach z silnikami wysokoprężnymi wyposażonymi w system SCR. Wielu producentów silników, np. Siemens, Alstom i Bombardier, wybrało tę technologię w swoich nowych modelach. Niektóre linie kolejowe w Europie wcześnie zareagowały na zmiany przepisów prawnych dotyczące emisji NOx przez pociągi i obecnie stosują już AdBlue.

Nasza ekspertyza partnera, który obecnie dostarcza AdBlue dla lokomotyw z silnikami wysokoprężnymi z technologią SCR

Nasza dedykowana marka AdBlue, Air1, wytwarzana od 2004 r., stanowiącą wyposażenie lokomotyw w kolejnictwie od 2010 r.

  • Jesteśmy wiodącym producentem AdBlue na świecie. Zaopatrujemy globalne rynki AdBlue z naszych fabryk w Europie, w tym ze zakładu Sluiskil w Holandii, który jest największym na świecie producentem AdBlue. Yara jest wiodącym liderem rynku od 1993 r. i współpracuje z producentami OEM nad definiowaniem wymogów dla AdBlue.

Aby zapewnić odpowiednie działanie lokomoty z systemem SCR, upewnij się, że używasz wyłącznie AdBlue pochodzącego z niezawodnego źródła oraz niezanieczyszczonego mocznika, np. Air1 firmy Yara.

  • Yara dysponuje również siecią logistyczną dedykowaną do obsługi AdBlue, w celu zapewnienia jakości i zgodności AdBlue, które sprzedajemy pod marką Air1. Nasze fabryki oraz łańcuch dostaw podlegają regularnym kontrolom, które nadzorują jakość sprzedawanego przez nas AdBlue.
  • Nasze zespoły handlowe będą wymieniać się fachową wiedzą i doświadczeniem na temat AdBlue z operatorem sieci kolejowej, aby doradzić w zakresie odpowiedniego wykorzystania AdBlue.

AdBlue jest łatwym w użyciu, bezpiecznym produktem, który jest przechowywany w specjalnym zbiorniku. Wystarczy napełnić zbiornik płynem AdBlue podczas tankowania oleju napędowego. Gdy lokomotywa pracuje, AdBlue jest wtryskiwany do układu wydechowego, pomiędzy silnikiem i katalizatorem SCR. AdBlue, który ulega rozgrzaniu przez spaliny, przekształca się w amoniak oraz dwutlenek węgla w ramach reakcji chemicznej. W chwili nastąpienia reakcji chemicznej obejmującej tlenki azotu, amoniak i CO2 z katalizatorem, cząstki NOx przekształcają się w wodę i azot. Zamiast emisji szkodliwego tlenku azotu, silnik lokomotywy emituje opary wody i azotu, co w znacznym stopniu ogranicza zanieczyszczenie środowiska.

Obecnie na świecie występuje niewiele lokomotyw wyposażonych w systemy SCR, które potrzebują AdBlue. Na szczeblu europejskim trwają obecnie dyskusje dotyczące zastosowania limitów emisji NOx przez pociągi. Inicjatywa ta jest powiązana z weryfikacją dyrektywy NRMM dotyczącej pojazdów nieporuszających się po drogach publicznych.

W niektórych krajach europejskich, np. Szwecji, obowiązują przepisy krajowe ograniczające emisję NOx. Kraj ten jest szczególnie zaawansowany w tej dziedzinie. Sieć kolejowa w tym kraju musi zagwarantować, że wszelkie nowe lokomotywy z silnikami wysokoprężnymi są wyposażone w system SCR w celu kontrolowania emisji NOx.