Polska

Yara oferuje najszerszą gamę składników pokarmowych dla roślin

Produkty

Produkty i usługi

Nawozy polowe Yara cechuje bardzo mocny granulat, brak pyłu, łatwość wysiewu i bardzo dobra rozpuszczalność. Dzięki doskonałej jakości surowców nasze nawozy pozbawione są substancji balastowych i zanieczyszczeń chemicznych. Nawozy Yara posiadają światowy certyfikat jakości ISO 9002.

Wymogiem współczesności jest troska o środowisko naturalne. W Yara nad produkcją nawozów czuwa sztab 400 naukowców, dbających o należyty i optymalny dla środowiska dobór składników. Nawozy Yara powstają z naturalnych surowców, takich jak dolomity czy fosforyty. Dzięki temu, że są wysoce rozpuszczalne, nie powodują kumulacji w glebie składników nie wykorzystywanych przez rośliny. Nie spływają , jak niektóre nierozpuszczalne związki chemiczne nawozów sztucznych, do zbiorników wodnych, dlatego nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Wiedza naszych specjalistów o tym, jak stosować nawozy, jest wartością dodaną. Uczymy, jak nawozić, aby środowisko naturalne zachowało swoje pierwotne właściwości.

Powrót