Polska

Yara oferuje najszerszą gamę składników pokarmowych dla roślin

Nawozy mineralne

Nawozy Yara posiadają światowy certyfikat jakości ISO 9002. Są produkowane przy użyciu nowoczesnej technologii i najwyższej jakości surowców, które pozwalają uzyskać maksymalną przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny, uwzględniając ich aktualne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Dzięki szybkiej dostępności składników mineralnych zawartych w nawozach Yara można je stosować w różnych fazach wzrostu roślin. Organizowane przez przedstawicieli handlowych Yara liczne spotkania i prezentacje mają na celu wyjaśnienie różnic pomiędzy tradycyjnym nawożeniem nawozami przedsiewnymi a nawożeniem nowoczesnym. W ten sposób Yara funkcjonuje jako swoiste ogniwo łączące zaawansowaną technologię z tradycją.

Powrót