Bezpieczne obchodzenie się z nawozami

Yara produkuje wysokiej jakości nawozy z różnych surowców, w różnorodnej technologii. Zgodność z międzynarodowym prawodastwem oraz wewnętrzne normy techniczne i procedury Yara, kładą wysoki nacisk na bezpieczeństwo produktów, procesów technologicznych oraz ochronę pracowników i środowiska, poprzez wdrażanie najlepszych, dostępnych praktyk w tym zakresie.

0.02 Image ProductPortfolio produktów Yara jest szerokie, aby dopasować się do potrzeb rynku. Produkty mogą być granulowane lub prillowane, a te cechy mogą mieć istotny wpływ na obchodzenie się i przechowywanie produktów.
Yara prowadzi program Zarządzania Produktami, który zapewnia właściwy nadzór w całym łańcuchu wartości produkcji, poczynając od zakupów surowców, poprzez produkcję, aż do ostatecznego dostarczenia nawozów do klienta i użycia ich w polu.

W ramach tego programu, Yara jest w pełni zobowiązana, do zapewnienia odpowiedniego doradztwa, rozwiązania kwestii problemów ochrony środowiska, bezpieczeństwa produkcji żywności, jak również, zabezpieczenia przed kradzieżami i nadużyciami, a także ochrony zdrowia swoich pracowników, partnerów handlowych i klientów.
Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem, które pojawiają się podczas używania nawozów i doradzenie najlepszych praktyk, osobom pracującym w ramach łańcucha dostaw. 

Znajdź poradę Yara w danym temacie bezpieczeństwa