YaraVita REXOLIN M48

6190-yaravita rexolin m48-main image
YaraVita™ REXOLIN M35 i M48

Rozpuszczalne w wodzie żelazo chelatowane EDDHMA w postaci mikrogranulek barwy brunatnoczerwonej. Przeznaczone do sporządzania roztworów stosowanych w fertygacji jako jeden z komponentów pożywek wieloskładnikowych lub samodzielnie oraz w nawożeniu pozakorzeniowym.

Skład nawozu i właściwości fizykochemiczne:

żelazo – 6,5% Fe; pH (1% roztworu) – 2,7.

Co wyróżnia produkty YaraVita™ Rexolin:

– wysoka zawartość żelaza – mikroelementu niezbędnego przy syntezie chlorofilu, a więc mającego olbrzymi wpływ na wydajność fotosyntetyczną roślin,

– doskonała rozpuszczalność w wodzie,

– wysoka skuteczność zarówno w fertygacji, jak i nawożeniu dolistnym,

– możliwość stosowania w szerokim zakresie pH wody czy podłoża (chelat EEDHMA jest stabilny w zakresie pH 4–9,5),

– zawartość izomeru orto-orto – 3,5% (Rexolin M35) i 4,8% (Rexolin M48).

Zalecenia stosowania:

Fertygacja – w zależności od technologii uprawy, gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej, najczęściej stosuje się 4–40 g nawozu/1000 litrów pożywki do podlewania.
Nawożenie pozakorzeniowe – stężenie 0,05–0,1% (50–100 g/100 l wody) – w zależności od gatunku i fazy rozwojowej. Zabieg wykonywać z dodatkiem zwilżacza, najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów intensywnej operacji słonecznej i wysokiej temperatury.