YaraVita MANGAN F

6104-yaravita mangan f-main image
YaraVita Mangan F (500 gram manganu w litrze).

Forma skoncenrtowanej emulsji zawiera 8 razy więcej elementarnego manganu w porównaniu z typowym roztworem chelatu oraz 3-4 razy więcej Mn w porównaniu do roztworów siarczanowych lub azotanowych. Oznacza to niższe dawki i mniej problemów związanych z transportem i przechowywaniem.

Mangan F jest łatwo pobierany przez rośliny i zapewnia długotrwały efekt odżywiania. Mieszalny z wieloma pestycydami, pozwala na integrację z różnymi programami ochrony wobec czego nie trzeba go aplikować osobno.

Przed zastosowaniem zapoznaj się z etykietą i odwiedź www. tankmix.com dla uzyskania szczegółowej informacji.