Skontaktuj się z Yara

Yara Poland Sp. z o.o.

ul. Jacka Malczewskiego 26 

71-612 Szczecin

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000034578

NIP 852 - 000 - 11 - 22

Wysokość kapitału zakładowego: 22 068 865,59 zł 


Skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

Podział na regiony

Dr Olaf Günther-Borstel

Prezes Zarządu

Email

 • Biuro: +48 91 4 330 035

Krzysztof Michalski

Dyrektor handlowy

Email

 • Biuro: +48 601 935 361

Wojciech Mróz

Region #1

Email

 • Biuro: +48 601 634 713

Piotr Szantula

Region #2

Email

 • Biuro: +48 691 917 620

Waldemar Krzesiwczyk

Region #3

Email

 • Biuro: +48 607 571 750

Wojciech Oleniacz

Region #4

Email

 • Biuro: +48 601 634 711

Wiesław Kocoł

Region #5

Email

 • Biuro: +48 605 199 904

Wojciech Niemiec

Region #6

Email

 • Biuro: +48 667 600 846

Karolina Frąckowiak-Pawlak

Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Email

 • Biuro: +48 695 332 980

Przemysław Bujnowski

Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Email

 • Biuro: +48 695 330 025

Alina Borowska

Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Email

 • Biuro: +48 695 330 007

Mariusz Pawlus

Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Email

 • Biuro: +48 695 120 656

Paweł Kwiatkowski

Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Email

 • Biuro: +48 695 120 654

Dr inż. Marek Konieczny

Dyrektor działu nawozów specjalistycznych

Email

 • Biuro: +48 603 631 948

Jarosław Barszczewski

Region północno-wschodni

Email

 • Biuro: +48 605 545 212

Wojciech Wojcieszek

Region południowo-wschodni

Email

 • Biuro: +48 601 935 362

Henryk Wilczyński

Region północno-zachodni

Email

 • Biuro: +48 603 631 947

Dr inż. Andrzej Grenda

Region południowo-wschodni

Email

 • Biuro: +48 605 199 903

Adam Kupczyk

Region południowo-zachodni

Email

 • Biuro: +48 601 634 702

Wojciech Kopeć

Doradztwo agronomiczne dla upraw ogrodniczych

Email

 • Biuro: +48 695 331 511

Sebastian Przedzienkowski

Doradztwo agronomiczne dla upraw ogrodniczych

Email

 • Biuro: +48 695 111 945