Zwiększenie jakości kukurydzy

08 Maize Quality Full Width Banner

Kukurydzy przypisano różne standardy jakościowe, w zależności od kierunku jej wykorzystania. Kukurydza przeznaczona na paszę powinna zawierać dużo białka i skrobi, dla spożycia przez ludzi powinien natomiast charakteryzować się niskim poziomem wilgotności oraz wysokim ciężarem właściwym.  Odpowiednie odżywienie zapewni wysoki poziom białka i energii w ziarnie kukurydzy. Pomaga również w osiągnięciu jakości w zakiszanym materiale roślinnym.

Nawożenie a jakość kukurydzy

Azot i siarka zwiększa zawartość białka w ziarnie kukurydzy. Nawożenie azotem musi być zrównoważone aby zapewnić odpowiedni wzrost roślin bez ryzyka wylegania i opóźnienia dojrzałości. Odpowiednia dawka składnika zmniejsza wilgotność ziarna przy zbiorze.

Potas odgrywa bardzo ważną role w zwiększeniu poziomu aminokwasów oraz zawartości białek w ziarnie kukurydzy.

Fosfor powoduje zmniejszenie wilgotności ziarna podczas zbioru przyspieszając osiągnięcie dojrzałości.

Nawożenie mikroelementami stanowi również istotny czynnik wspierający odpowiedni wzrost roślin, osiągnięcie wysokiego plonu o dobrej jakości.

Zalecenia Yara dotyczące zwiększenia jakości plonu kukurydzy

10.1 Increase Forage Maize Energy PROMO PICTURE

Zwiększenie zawartości energii w kiszonce

Dawki azotu powinny być na tyle wysokie, aby zmaksymalizować intensywność wzrostu roślin przy zachowaniu optymalnej zawartości białka niezależnie od kierunku wykorzystania kukurydzy.