Nawożenie - podstawowe informacje

Podczas gdy podstawowym okresem intensywnego pobierania składników pokarmowych przez kukurydzę jest termin wzrostu wydłużeniowego (V6 do wiechowania) to nawożenie powinno być dokonane przed tym okresem (faza 4-5 liści). Powodem tego jest wysokość roślin, ich gęstość co powoduje niemożliwość równomiernego wysiewu nawozów w tym okresie.

Pobranie składników pokarmowych jest podobne, natomiast wynoszenie składników z plonem jest znacznie różne w zależności od sposobu wykorzystania kukurydzy. Przykładowo kiedy relatywnie niewielka ilość potasu jest wynoszona z plonem ziarna kukurydzy znacznie większa ilość wynoszona jest z plonem kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Jakkolwiek w obu przypadkach potrzebne są wysokie dawki K dla optymalnego wzrostu roślin.

Macronutrient Uptake
Image Macronutrient Uptake

Makroelementy

Ponad połowa z pobranego podczas okresu wegetacyjnego azotu, fosforu i magnezu i około 80% potasu jest pobrane przez kukurydzę zanim osiągnie fazę wzrostu generatywnego.

Azot

Macronutrient removal
Azot jest składnikiem pokarmowym pobieranym w dużych ilościach, przyczynia się do maksymalizacji suchej masy i plonu. Pobranie ponad 200kgN/ha jest potrzebne aby osiągnąć plon kukurydzy wielkości 7t/ha.
W ziarnie największą koncentrację składnika pokarmowego ma właśnie azot – około 16kg/t. Z jedną toną suchej masy kukurydzy na kiszonkę wynoszona jest zbliżona ilość azotu.
Dzielenie dawek azotu daje najlepsze efekty w szczególności na glebach lżejszych, w ten sposób utrzymuje się dostępność składnika w dłuższym okresie czasu, jednak zbyt późne stosowanie azotu może prowadzić do wylegania roślin i opóźnienia dojrzewania.

Fosfor i potas

Image Macronutrient Removal

Fosfor we wczesnych fazach rozwojowych rośliny potrzebują jego niewielkie ilości, są one jednak konieczne do odpowiedniego wzrostu, przyczyniają się do właściwego rozwoju systemu korzeniowego oraz części nadziemnej w tym stymulują wzrost liści. Kukurydza pobiera z gleby ok 85 kg P2O5/ha. Powszechnie stosowaną praktyką jest nawożenie fosforem w podsiewaczu wraz z siewem (np. jako YaraMila Corn 7-20-28) oraz bezpośrednio przy wysianym ziarnie jako starter (np. YaraMila Starter).

Takie zlokalizowane nawożenie przyczynia się do zwiększenia wykorzystania fosforu oraz jego dostępności już od kiełkowania co w konsekwencji powoduje lepszy wzrost korzeni i całej rośliny.
 
Potas pobierany jest w dużych ilościach przez kukurydzę, zbliżonych do pobrania N. Całkowite pobranie przez rośliny kukurydzy wynosi ok 200kg K2O/ha przy plonie 7t ziarna.
Większość potasu gromadzona jest w liściach i łodygach. Największe jego pobranie przypada na fazę intensywnego wzrostu łodyg i liści, wówczas to właśnie K pobierany jest w największych ilościach. Należy pamiętać, że w przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę znacznie większa ilość K jest usuwana z pola z plonem w stosunku do uprawy kukurydzy na ziarno. 
 
Pomimo mniejszych pobrań makroskładników drugoplanowych przez kukurydzę nie należy o nich zapominać w odżywianiu roślin. Dla wyprodukowania plonu wielkości 7t ziarna/ha rośliny pobierają 25-50 kg/ha wapnia, magnezu i siarki. Są to składniki istotne w osiągnięciu wysokich plonów.

Mikroelementy

Image Micronutrient Uptake
Pomimo, że mikroelementy pobierane są w niewielkich ilościach przez rośliny, w tym i kukurydzę, są niezbędne do odpowiedniego wzrostu roślin. Najwięcej z wszystkich mikroelementów kukurydza pobiera manganu i żelaza. Ich największa ilość akumulowana jest w słomie. Natomiast istotne składniki jakimi są cynk i bor w największej ilości pobierane są przez ziarno kukurydzy.