Odżywianie kukurydzy a środowisko

Dowiedz się, jak Yara wspiera zrównoważone rolnictwo dążące do możliwie jak najmniejszego negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnym uzyskiwaniu jak największych plonów.

03.1 Reducing Carbon Footprint PROMO PICTURE

Redukcja śladu węglowego w produkcji kukurydzy

Zdaniem Yara, w celu spełnienia rosnącego zapotrzebowania ludności na świecie, na żywność i energię, zrównoważone rolnictwo będzie nadal wymagało nakładów nawozów mineralnych, ale niezbędne są produkty o niskiej emisji dwutlenku węgla w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.