Użyj roztworu YaraNutriox™, aby zapobiegać powstawaniu siarkowodoru i związanych z nim nieprzyjemnych zapachów

Usuń nieprzyjemne zapachy dzięki skutecznemu dozowaniu

YaraNutriox™ to metoda zapobiegania powstawaniu siarkowodoru oraz nieprzyjemnych zapachów. Metoda ta jest oferowana wraz z pełną gamą usług, takich jak:

  • Diagnostyka instalacji w celu określenia przyczyn występowania problemów z siarkowodorem i nieprzyjemnymi zapachami.
  • Oczyszczanie zapobiegawcze
  • Monitorowanie dozowania

Model dynamicznego dozowania środka YaraNutriox™ umożliwia używanie tylko takiej ilości produktu, która jest niezbędna do wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu oraz zmniejszenia ryzyka narażenia pracowników na działanie toksycznego gazu w danej sieci kanalizacyjnej.

W odróżnieniu od innych rozwiązań i produktów, roztwór YaraNutriox™ nie jest niebezpieczny, a jego używanie zapewnia dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia skutków korozji powodowanej przez działanie siarkowodoru.

Zapobieganie powstawaniu siarkowodoru (H2S) to lepsze rozwiązanie niż jego usuwanie

Występowanie siarkowodoru (H2S) można kontrolować na wiele sposobów:

Usuwanie nagromadzonego H2S Zapobieganie powstawaniu H2S
  • Chlorek żelazowy lub siarczan żelaza to substancje umożliwiające usuwanie siarkowodoru zgromadzonego w sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków.
  • Są to niebezpieczne produkty powodujące korozję
  • Ich użytkowanie jest ograniczone czasowo, ponieważ umożliwiają usunięcie tylko nagromadzonego siarkowodoru i reagują z nim, tworząc osad zwany też „szlamem”
  • YaraNutriox™ to rozwiązanie opracowane przez firmę Yara wykorzystujące azotany
  • Jest to rozwiązanie biologiczne, które nie powoduje żadnych szkód
  • Wyróżnia się ono ciągłością działania: zapobiega powstawaniu siarkowodoru, co pozwala usunąć źródło problemów

Firma opracowała i opatentowała system YaraNutriox™ w latach 90. XX wieku jako metodę zapobiegania powstawania siarkowodoru. Od tej pory system ten jest używany w setkach społeczności w Europie i na całym świecie. YaraNutriox™ jest to roztwór azotanów o zrównoważonym działaniu zapobiegawczym. Zapobiega naturalnemu powstawaniu siarkowodoru oraz skutecznie zwalcza septyczność w sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i zakładach przemysłowych.

Nutriox Controller

Seria sterowników dozowania

Sterowniki YaraNutriox™ obliczają precyzyjną ilość produktu wymaganą do uzyskania efektu oczekiwanego przez klienta. Polecamy sterowniki najlepiej dostosowane do danej instalacji

Optimising your consumption

Optymalizacja zużycia

Dzięki zdalnej usłudze online (www.enutriox.com) oraz detektorom H2S („Long nose”) możemy zapewnić dynamiczne przesyłanie informacji zwrotnych umożliwiających skuteczne rozwiązanie problemu przy użyciu minimalnej ilości wymaganych środków.