Problemy z nieprzyjemnymi zapachami i zapobieganie powstawaniu siarkowodoru

Nutriox®: skuteczny środek zapobiegający powstawaniu siarkowodoru

Siarkowodór (H2S) to toksyczny gaz występujący często w sieciach kanalizacyjnych oraz oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych. Powstaje on w kanałach z powodu biologicznej aktywności występującej w ściekach. 

Istnieje wiele metod zwalczania nieprzyjemnego zapachu powodowanego przez występowanie siarkowodoru. Niektóre z nich jedynie maskują problem, a inne, takie jak Nutriox, zapobiegają jego występowaniu. Nutriox to naturalny proces opracowany przez firmę Yara pod koniec lat 1980-tych. Jest używany w wielu sieciach komunalnych i instalacjach, w których występują problemy związane z siarkowodorem. 

Nutriox to system zapobiegania powstawaniu siarkowodoru oraz powodowanych przez ten gaz nieprzyjemnych zapachów. System Nutriox działa w miejscu występowania problemu i automatycznie dozuje do sieci kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków precyzyjnie dobraną ilość środków natleniających. Dzięki użyciu złożonych metod modelowania i sprzętu dozującego zapewnia on optymalną częstotliwość dozowania umożliwiającą wyeliminowanie skarg mieszkańców na nieprzyjemne zapachy oraz ryzyka narażenia pracowników lub innych osób na działanie bardzo toksycznego gazu. 

Od roku 2010 siarkowodór jest uznawany w Unii Europejskiej za gaz toksyczny. W przypadku przekroczenia określonego stężenia (>1000 ppm) działanie gazu ma skutki śmiertelne, a jego występowanie można zwykle wykryć po charakterystycznym zapachu „zgniłych jaj”. Jednak powyżej określonego stężenia siarkowodór powoduje upośledzenie działania nerwu węchowego, co uniemożliwia jego wykrycie po zapachu. Dlatego tak istotne jest stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak system Nutriox firmy Yara.

Jaki zapach czujesz?

Egg Smell thumbnail

Zapach zgniłych jaj

Jeśli wyczuwasz nieprzyjemny zapach podobny do zapachu zgniłych jaj, prawdopodobnie jego przyczyną jest siarkowodór.

System Nutriox firmy Yara umożliwia wyeliminowanie siarkowodoru, korozji oraz zagrożenia dla zdrowia

sewage thumb

Zapobieganie występowaniu siarkowodoru w oczyszczalniach ścieków

Siarkowodór ulatniający się z oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnych jest przyczyną skarg mieszkańców. System Nutriox to używane w wielu lokalizacjach rozwiązanie zapobiegawcze umożliwiające trwałe rozwiązanie tego problemu w naturalny sposób.

Dosing unit for H2s

Zapobieganie występowaniu siarkowodoru i nieprzyjemnych zapachów w sieci kanalizacyjnej

System Nutriox zapobiega występowaniu siarkowodoru i nieprzyjemnych zapachów w sieci kanalizacyjnej. Metoda ta wraz z pełnym pakietem usług oraz modelem dynamicznego dozowania środka Nutriox umożliwia wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów i ograniczenie ryzyka narażenia pracowników na działanie toksycznego siarkowodoru. Środek Nutriox jest bezpieczny, a dodatkową korzyścią z jego stosowania jest ograniczenie skutków korozji powodowanej przez siarkowodór.