Transport i przechowywanie azotanów technicznych

Codzienna pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i optymalizacji działań

Jeśli zależy Ci na łatwym i bezpiecznym stosowaniu azotanów technicznych, możesz liczyć na naszą pomoc. Efektywna i bezpieczna produkcja materiałów wybuchowych wymaga nie tylko dostępności odpowiednich surowców. Dzięki nastawieniu na rozwiązywanie problemów, firma Yara pomaga swoim klientom na każdym etapie łańcucha dostaw.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, specjaliści z firmy Yara są do Twojej dyspozycji. Rozwiązując problemy, oferujemy nie tylko produkt, ale także myśl i wiedzę techniczną. W ramach bezpiecznych dostaw produktu, wnosimy nasze specjalistyczne kompetencje w aspektach:

Shipping with effective tools for container discharge

Wysyłka wraz z odpowiednimi urządzeniami do rozładunku kontenerów

Handling of shipment documentation paperwork

Obsługa dokumentacji przewozowej

Designing storage facilities

Projektowanie magazynów dla zapewnienia optymalnych warunków przechowywania

Sharing knowledge through the delivery of on-site training

Udostępnianie wiedzy poprzez szkolenia u klienta

Przede wszystkim bezpieczeństwo: dewiza firmy Yara

Bezpieczna produkcja Niezawodny transport i spedycja Udostępnianie wiedzy o najlepszych praktykach naszym klientom i partnerom
 • Fabryki posiadające certyfikat ISO i działające zgodnie z rozporządzeniami UE i normami międzynarodowymi
 • Karty charakterystyki (SDS) dla każdego produktu
 • Długoletnie doświadczenie w produkcji i transporcie bez poważnych incydentów
 • Wysoka jakość i wydajność na wszystkich poziomach łańcucha transportowego
 • Zastosowanie zawsze najlepszych dostępnych technologii
 • Mniejsze ryzyko wymieszania produktów: brak niezgodnych produktów w miejscach załadunku
 • Kontrole bezpieczeństwa
 • Szkolenia dotyczące postępowania z produktem
 • Aktywne uczestnictwo w organizacji SAFEX

Azotany Techniczne do produkcji materiałów wybuchowych do użytku cywilnego: Zarządzanie produktem

Firma Yara przestrzega zasad dotyczących zarządzania produktem ustalonych w 2003 r. przez EFMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów).

Nasz program zarządzania produktem obejmuje cały łańcuch – poczynając od wytworzenia go w naszych fabrykach, a kończąc na dystrybucji:

 • Od innowacji produktowych i zakupu surowców
 • Przez produkcję i proces magazynowania
 • W sieci dystrybucji, po dostawy i stosowanie produktu.

W przypadku azotanów technicznych nasz program zarządzania obejmuje:

 • Bezpieczeństwo produktu 
 • Ochrona środowiska 
 • Cel w postaci zerowej liczby wypadków podczas produkcji 
 • Środki zabezpieczające przed kradzieżą i zmianą przeznaczenia produktów