Przyjazny dla środowiska – od momentu produkcji do momentu detonacji

ilustracja – środowisko Firma Yara koncentruje się na kwestiach związanych z ochroną środowiska i przy wytwarzaniu swoich produktów dąży do możliwie najniższej emisji dwutlenku węgla. Zakłady są wyposażone w opatentowane przez firmę Yara katalizatory; od 2004 roku zmniejszyły one emisję gazów cieplarnianych o 37%. Dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w naszych zakładach o kolejne 45%.

Nasz produkt AN-PP do wytwarzania ANFO zapewnia znakomitą absorpcję i dobrą retencję oleju napędowego. Nasze azotany techniczne pozwalają uzyskać minimalną emisję toksycznych gazów (CO/NOx) w czasie robót strzałowych. Dlatego stosując produkty TAN firmy Yara, można mieć pewność ich ograniczonego wpływu na środowisko i optymalnej uzyskanej energii podczas detonacji wytworzonych z nich materiałów wybuchowych. Ponieważ zależy nam na „czystej” działalności, zapewniamy:

  • Identyfikowalność produktów
  • Niski poziom emisji na skutek optymalnego uzyskiwania energii podczas detonacji