Azotan wapnia do produkcji materiałów wybuchowych

Yara Porsgrunn w Norwegi
Yara Porsgrunn w Norwegi, największa fabryka CN na świecie

Azotan wapnia do materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

Azotan wapnia jest składnikiem stosowanym w emulsyjnych materiałach wybuchowych. Ma on wiele zalet, m.in.:

  • Jest łatwo rozpuszczalny
  • Ma dużą zdolność mieszania się

Technicznie czysty azotan wapnia jest bardzo dobrym rozwiązaniem na potrzeby procesu produkcji emulsji. Charakteryzuje się on inną klasą czystości niż azotan wapnia stosowany jako nawóz.

Azotan wapnia pomaga zwiększyć stabilność emulsyjnych materiałów wybuchowych

Wybór azotanu wapnia pozwala na:

  • Poprawę parametrów jakości emulsyjnych materiałów wybuchowych
  • Przedłużenie trwałości matrycy emulsyjnej
  • Poprawę stabilności emulsyjnych materiałów wybuchowych