AN-PP do materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

ANFO for civil explosives

Azotan Amonowy Porowaty

Co to jest AN-PP?

  • Niższa gęstość niż w przypadku AN-E, dzięki porowatości.
  • Wysoka porowatość zapewnia dobrą absorpcję i retencję oleju (ANFO wymaga wysokiej jakośći AN-PP)
  • Produkt sypki dzięki zastosowaniu właściwego środka przeciwzbrylającego
  • Bardzo stabilne parametry fizyczne granulek

Dlaczego AN-PP firmy Yara do „dopingu” emulsji?

  • Dobrze miesza się z innymi składnikami
  • Zwiększa wrażliwość oraz objętość gazu przy detonacji
  • Dobra stabilność w mieszaninach emulsji

Najwyższej jakości granulki opracowane specjalnie do MW typu ANFO o wysokiej energii

Produkowane przez naszą firmę azotany amonu do produkcji materiałów wybuchowych ANFO znacznie różnią się od azotanu amonu stosowanego jako nawozy mineralne, ponieważ granulki są:

  • Mniejsze,
  • O mniejszej gęstości,
  • Porowate, dzięki czemu mogą optymalnie absorbować i utrzymywać paliwo.

Mimo że AN jest substancją niebezpieczną, może być bezpiecznie stosowany pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wytycznych.

Azotan amonu nie jest materiałem toksycznym, ale kontakt z produktami jego rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. Sam azotan amonu nie jest palny, ale może podtrzymywać palenie, nawet w warunkach beztlenowych.