AN do materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

AN Emulsion grade

AN do materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

Techniczne azotany amonu są podstawowymi składnikami (utleniaczami) do produkcji wszystkich materiałów wybuchowych. Firma Yara jest największym niezależnym producentem TAN na świecie. Niezawodność dostaw zapewnia sieć zakładów produkcyjnych oraz 200 magazynów i terminali na całym świecie.

Azotan amonu / Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

Nasza oferta obejmuje kilka rodzajów azotanów amonu:

Mimo że AN jest substancją niebezpieczną, może być bezpiecznie stosowany pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wytycznych.

Azotan amonu nie jest materiałem toksycznym, ale kontakt z produktami jego rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. Sam azotan amonu nie jest palny, ale może podtrzymywać palenie, nawet w warunkach beztlenowych.