Azotany techniczne

Wiodący niezależny producent azotanów technicznych – wyjątkowe możliwości dostaw

Doświadczenie firmy Yara dotyczące azotanu amonu i azotanu wapnia ma już ponad stuletnią historię. Firma dysponuje również globalną platformą logistyczną, która umożliwia dostawy zarówno na potrzeby producentów materiałów wybuchowych, jak i kopalń i kamieniołomów.

Azotany amonu (AN) i azotany wapnia (CN) są to podstawowymi surowcami, niezbędnymi do produkcji materiałów wybuchowych do użytku cywilnego. Użytkownikami cywilnych materiałów wybuchowych są: przemysł górniczy, kamieniołomy oraz różne sektory inżynierii lądowej. Nasz zespół techniczny ds. sprzedaży azotanów technicznych chętnie odpowie na wszelkie pytania związane z potrzebami klienta.

Produkcja azotanu amonowego: różne etapy

 • Połączenie tlenu (z powietrza) z amoniakiem w celu otrzymania kwasu azotowego. Odbywa się to poprzez szereg reakcji (patrz brązowe pola).
 • Połączenie kwasu azotowego i amoniaku w celu otrzymania roztworu azotanu amonu (patrz zielone i żółte pola poniżej).
 • Zatężenie roztworu azotanu amonu i poddanie go dalszej obróbce w celu uzyskania granulek krystalicznego azotanu amonu. Granulki suszy się i schładza w celu otrzymania końcowego produktu TAN (patrz niebieskie pola poniżej).
Ammonia diagram

Czołowa pozycja w dziedzinie azotanów technicznych. Wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę w dziedzinie logistyki i zaopatrzenia w azotany techniczne wysokiej jakości:

 • Globalny wymiar działalności firmy Yara jest istotnym elementem, umożliwiającym dostawy azotanów technicznych na całym świecie.
 • Ponadto wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę w dziedzinie logistyki. Przewozimy ponad 20 milionów ton chemicznych produktów azotowych rocznie.
 • Bezpieczeństwo dostaw gwarantuje również nasza obecność na rynkach lokalnych w postaci ponad 200 terminali i magazynów na całym świecie.

Dostawy docierają na czas dzięki naszej obecności na każdym etapie łańcucha dostaw. W niezawodny sposób zaspokajamy zapotrzebowanie klientów na surowce, dostarczając je na czas.

Nasze zakłady produkcyjne, które zaopatrują przemysł materiałów wybuchowych, posiadają certyfikaty ISO. Jest to gwarancją wysokiej jakości produktów. Kompleksowa oferta obejmuje:

 • AN-PP: do ANFO (ang. Ammonium Nitrate Fuel Oil – azotan amonu z paliwem płynnym) i jego mieszanin
 • AN-K: azotan amonu krystaliczny do produkcji dynamitu
 • AN-E: wysokiej jakości azotan amonu do materiałów wybuchowych emulsyjnych
 • AN-S: roztwór azotanu amonu do produkcji emulsyjnych materiałów wybuchowych
 • CN-TQ: azotan wapnia