Yara w skrócie

Kluczowe fakty i dane na temat Yara

Yara at a glance image


Podstawowe liczby

 • Przychody (2014 r.): 95,3 mld NOK (85,1 miliardy NOK w roku 2013)
 • EBITDA (2014 r.): 16,4 mld NOK (13,3 miliardy NOK w roku 2013)
 • Sprzedaż nawozów (2014 r.): 26,3 mln ton (23,7 mln ton w roku 2013)
 • Sprzedaż przemysłowa*: 6,6 mln ton (*razem z CO2) (6 mln ton w roku 2013 - *z wyłączeniem gazów przemysłowych)
 • Liczba pracowników (na koniec roku 2014): 12073 (9759 w roku 2013)

Podstawowe fakty

 • Założona w 1905 roku jako Norsk Hydro, wyodrębniona jako Yara International ASA w roku 2004
 • Prezes zarządu i dyrektor generalny od września 2015 roku: Svein Tore Holsether
 • Siedziba główna znajduje się w Oslo, w Norwegii: notowana na giełdzie papierów wartościowych w Oslo
 • Zasięg ogólnoświatowy, działalność i biura w ponad 50 krajach, sprzedaż do ponad 150 krajów

Nasza działalność:

Rozwój rolnictwa

 • Oferujemy najszerszą gamę nawozów w branży
 • Nasza oferta obejmuje nawozy jednoskładnikowe oraz złożone związki chemiczne i pierwiastki śladowe do odżywiania roślin
 • Światowy lider w produkcji amoniaku, azotanów, NPK i nawozów specjalnych

Rozwiązania dla przemysłu

 • W naszej ofercie są produkty i zintegrowane rozwiązania do optymalizacji procesów przemysłowych, uzdatniania wody i zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, oraz rozwiązania do ograniczania emisji NOx dla zakładów przemysłowych, pojazdów i statków
 • Wiedza z zakresu rozwiązań dla przemysłu górniczego i materiałów wybuchowych
 • Europejski lider w zastosowaniach azotu