Misja, wizja i wartości

Poznaj nasze wartości firmy.

Yara Mission, Vision and Values

Zmiany klimatyczne mają wpływ na nasz sposób życia. Liczba ludności na świecie wciąż rośnie. Musimy wyżywić coraz więcej osób, mamy mniej ziemi rolnej, a zasoby naturalne kurczą się. Razem możemy wiele zmienić. Nasz sukces jest możliwy dzięki wiedzy całego zespołu i zaangażowaniu w sprawy naszej misji, wizji i wartości.

Nasza misja

Responsibly feed the world and protect the planet 

Co robimy i dlaczego to robimy: nasza misja określa cele naszej firmy oraz jej rolę na świecie. Wierzymy, że mamy coraz większą wiedzę, dzięki której możemy zmieniać świat na lepsze. Rozumiemy naszych klientów i wiemy, co ich motywuje.

Rozumiemy, że wiedza pomaga wyżywić ludzi na całym świecie, pozwala wypracować zyski, a także chroni naszą planetę w czasie, gdy liczba ludności rośnie, a nasze zasoby naturalne stanowią coraz większe wyzwanie.

Nasza wizja

A collaborative society; a world without hunger; a planet respected

Założyciele naszej firmy zmierzyli się ze największymi wyzwaniami swoich czasów. Dzięki wartościom takim jak Collaboration i Curiosity wykorzystali i wzbogacili swoją wiedzę, co pomogło uratować życie milionów ludzi.

Dziś naszą wizją jest poszerzenie społeczności oraz współpraca w celu ochrony naszej planety i wspierania rolników. Współpraca w ramach wspólnoty przekracza granice kultur, środowisk i bariery ekonomiczne, aby stworzyć rozwiązania, które zapewnią nam świat wolny od głodu.

Nasze wartości

Yara Ambition

Ambition

Wykonywanie zadań na poziomie powyżej oczekiwań, podejmowanie inicjatyw i stała aktywność w pracy, zgodnie z ambicjami propagowanymi w firmie Yara oraz osobistymi celami.

Yara Curiosity

Curiosity

Zadawanie śmiałych, odważnych pytań; ciekawość jest siłą napędową naszej kultury. To właśnie ciekawość, która oznacza umiejętność poszerzanie wiedzy i zadawania pytań, pozwoliła wspaniałym trzem założycielom firmy zażegnać widmo nadchodzącej klęski głodu na początku XX wieku.

Yara Collaboration

Collaboration

Współpraca przy zachowaniu wzajemnego szacunku i partnerskich relacji oraz wykorzystaniu wszystkich możliwych perspektyw i sposobów podejścia do problemów. Collaboration — sztuka współpracy zarówno wewnętrznej, w ramach firmy Yara, jak i zewnętrznej, z całą resztą świata, pozwala umocnić naszą zbiorową wiedzę.

Yara Accountability

Accountability

Zapewnienie wiarygodności, odpowiedzialności, a także uwzględnianie interesów zarówno firmy Yara, jak i społeczeństwa, w sytuacjach wymagających trudnych decyzji. Dzięki przestrzeganiu zasady Accountability zdobywa się zaufanie.

Nasza kultura korporacyjna

Kultura korporacyjna firmy Yara opiera się na podstawowych wartościach, takich jak Ambition, Curiosity, Collaboration i Accountability, co pozwala doceniać oraz promować wysoką wydajność i wysokie standardy etyczne naszych liderów i pracowników na całym świecie.

Pielęgnujemy kulturę korporacyjną, która opiera się na wiedzy gromadzonej i udostępnianej przez naszych pracowników już od ponad 100 lat i powstała w trakcie bliskiej współpracy z naszymi klientami.

Jako firma globalna, prowadząca działalność w ponad 50 krajach, Yara ma bardzo zróżnicowaną strukturę zatrudnienia. To zróżnicowanie jest naszym atutem. Dążymy do pozyskania najbardziej utalentowanych pracowników na każdym z rynków, na których działamy i stworzenia globalnego zespołu utalentowanych osób, będących przedstawicielami różnych narodowości, środowisk i kultur.

Ponadto stawiamy sobie za cel prowadzenie działalności zgodnie z naszym Kodeksem postępowania oraz programem etyki i zgodności, a także w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami postępowania w obszarach praw człowieka, prawa pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, określonymi w ramach inicjatywy ONZ Global Compact.

Nasza strategia

W firmie Yara wierzymy, że oferując korzyści naszym klientów, możemy wygenerować atrakcyjny zwrot z inwestycji dla naszych udziałowców, a przy tym kreować wartości dla społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o naszej strategii i modelu biznesowym na stronie yara.com