Wizja i strategia

Dowiedz się więcej o wizji i strategii Yara.
Vision and strategy image

Nasza wizja

Dla naszej firmy chemicznej o globalnym zasięgu wizją jest kształtowanie branży, określanie jej standardów oraz wpływanie na jej rozwój, poprzez utrzymanie dochodowości i wzrostu. Naszą misją jest dążenie do osiągnięcia wyższej wydajności, zapewnienia przychodów rolnikom, odbiorcom przemysłowym, udziałowcom oraz ogółowi społeczeństwa.

Dzięki naszej wizji i misji, kodeksowi postępowania, zasadom etyki oraz czterem podstawowym wartościom: ambicji, pracy zespołowej, zaufaniu i odpowiedzialności zależy nam na kreowaniu kultury innowacyjności.

Nasza strategia

Strategia naszej firmy opiera się na wydajnym i trwałym wzroście, zajęciu niezagrożonej pozycji na rynku, wyjątkowemu, elastycznemu i społecznie odpowiedzialnemu modelowi biznesowemu firmy. Strategia jest mapą drogową firmy, prowadzącą do osiągnięcia wiodącej pozycji w branży i tworzeniu wartości długookresowych.
Dzięki obecnej platformie biznesowej, celem firmy Yara jest zwiększenie produkcji własnej oraz poziomu sprzedaży przedsięwzięć joint venture o 8 mln ton, od roku 2010 do roku 2016, co stanowi ok. 40% wzrostu. Osiągnięcie niniejszego celu będzie wymagać wzrostu wydajności w bieżącej działalności, a także inicjatyw rozwojowych oraz poszukiwania nowych szans biznesowych.

Yara zamierza skupić się na rozwoju w obrębie nawozów azotowych, azotu do zastosowań przemysłowych i pozyskiwaniu fosforu i potażu na pokrycie potrzeb własnych do produkcji nawozów NPK. Poważniejsze inicjatywy będą koncentrować się na zwiększaniu produkcji w regionach o stabilnej dostępności niedrogiego gazu ziemnego do produkcji amoniaku, złóż fosforanów i potażu, rozszerzaniu obecności na szybko rosnących rynkach i uczestnictwie w konsolidacji na rynkach rozwiniętych.

Dla wszystkich kategorii wzrostu, ważnymi czynnikami są skala, współdziałanie oraz wyczucie czasu wraz ze ścisłą dyscypliną finansową.