Odnosząc się do globalnych wyzwań

Firma Yara prowadzi swoją działalność w świecie coraz bardziej skomunikowanym. Prywatne firmy zmagają się z tymi samymi globalnymi wyzwaniami, co ogół społeczeństwa – nie tylko związanymi ze wzrostem populacji, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, niedoborem zasobów i zmianami klimatu. Z tymi wyzwaniami można się zmierzyć jedynie w obecności globalnej świadomości, włączając zaangażowanie przedsiębiorców.

Strategic approach: Creating impact

Podejście strategiczne: Kreowanie wpływu

Firma Yara aktywnie reaguje na globalne wyzwania – jest po to, by  dokonywać zmian. Odnieśliśmy sukces tworząc strategię, która przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i ogółowi społeczeństwa.

Food security

Żywność

Firma Yara angażuje się w tematy bezpieczeństwa żywnościowego. Wykorzystujemy naszą globalną pozycję, wiedzę w zakresie rolnictwa, by wpłynąć na ramy stosowanej polityki, zainicjować łańcuch wartości i wpłynąć na wydajność produkcji rolnej.

Resource use efficiency

Zasoby

Firma Yara zaangażowana jest w zwiększenie sprawności wykorzystania zasobów, wykorzystując swoją wiedzę i możliwości w poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Wspieramy zwiększanie produkcji żywności przy jednoczesnym zabezpieczeniu środowiska naturalnego.

Offsetting negative environmental effects

Środowisko naturalne

Wiedza i rozwiązania firmy Yara przyczyniają się  do zrównoważenia negatywnego oddziaływania rolnictwa i innych rodzajów działalności ludzkiej na środowisko naturalne, w szczególności szkodliwych emisji gazów i ochronę środowiska naturalnego.