Nasze zaangażowanie

Firma Yara zaangażowana jest na arenie światowej, rynkach lokalnych i regionalnych, oraz w przemyśle. Wywieramy nacisk na utrzymanie naszej pozycji i biegłość we wspieraniu rozwiązań o pozytywnym wpływie na udziałowców, klientów i społeczeństwa w szeroko pojętym znaczeniu.

Jako firma wiodąca w gospodarce światowej obecna w świecie gospodarczym, Yara dysponuje silną platformą, dzięki której angażuje się w zagadnienia o znaczeniu ogólnoświatowym, śledzi efektywne rozwiązania i poszukuje pozytywnego rozwoju w strefach naszego szczególnego zainteresowania: żywności, zasobów i środowiska naturalnego.

Jesteśmy zaangażowani w lokalne rynki i społeczności, w których możemy poczynić zmiany, cały czas przyczyniając się do zielonego wzrostu poprzez zrównoważone rolnictwo i rozwiązania dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Yara towarzyszy i zarządza również wspieraniem inicjatyw społeczności zgodnie z lokalnymi potrzebami, strategiami i priorytetami.

Wkład firmy Yara, to skoncentrowanie się na sposobie, w sedno naszej działalności i kluczowa wiedza, odnoszące się do światowych wyzwań. Łączymy zaangażowania się w politykę, normy przemysłowe i rozwój działalności, tudzież inicjujemy dialogi, inicjatywy i partnerstwo.

Dowiedz się więcej na ten temat na stronie yara.com (materiał w języku angielskim).

Africa Engagement

Zaangażowanie w Afryce

Firma Yara angażuje się na arenie międzynarodowej, na rynkach lokalnych i regionalnych, a także w ramach swojej branży. Wykorzystujemy naszą pozycję i doświadczenie, aby wspierać rozwiązania, które pozwolą osiągać korzyści naszym udziałowcom, klientom, a także społeczeństwu jako całości

Green growth

Zielony rozwój

Yara promuje zrównoważone rolnictwo i dostarcza rozwiązania przyjazne dla środowiska, przyczyniając się do światowego rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska.

Stakeholder Dialogue

Dialog z akcjonariuszami

Doskonałe relacje wszystkich zainteresowanych stron mają kluczowe znaczenie dla firmy Yara, dlatego angażujemy się w działania o skali międzynarodowej, a także w naszej branży oraz w społecznościach lokalnych.