We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.

Automaatioinsinööri

Lisätietoja yksiköstä

Yaran Uudenkaupungin tehtailla tuotetaan NPK-lannoitteita ja typpihappoa sekä kotimaan tarpeisiin että vientiin. Toimipaikallamme työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 240 yaralaista osaajaa.

Vastuut

 • Automaatio- / instrumenttisuunnittelun koordinointi investointi- ja kunnossapitoprojekteissa
 • Toimia projektipäällikkönä oman vastuualueensa projekteissa
 • Ulkopuolisen automaatiosuunnittelun ohjaaminen
 • Suunnittelun dokumentaation ylläpito
 • Instrumentointilaitteiden ja -urakoiden tarjouspyyntöjen valmistelu hankintaosastolle
 • Projektien instrumentoinnin asennusvalvonta, sekä työlupien laadinta

Edellytykset

 • Alalle sopiva insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto
 • Oikea asenne jatkuvaan parantamiseen ja työturvallisuuteen
 • Kokemusta projektipäällikön tehtävistä
 • Sujuva englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen)
 • Sujuva suomen kielen taito
 • Hyvä päätöksenteko- ja paineensietokyky
 • Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Halu kehittää osaamistaan